Veľvyslanectvo mladých 2015: Andrew Garth o projekte

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku, Andrew Garth, sa vyjadril k projektom Veľvyslanectva mladých a prezradil, čo ho na Slovensku očarilo. Veľvyslanec Británie a Severného Írska na Slovensku pán Andrew Garth prijal ponuku organizátorov projektu Veľvyslanectvo mladých 2015 a stal sa riadnym členom odbornej…