Veľvyslanectvo mladých pre rok 2023/2024

Veľvyslanectvo mladých pre rok 2023/2024

Celoslovenský projekt Veľvyslanectvo mladých vstupuje do 14-teho ročníka.

Hlavným cieľom projektu je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do diania mesta, obce, spoločnosti, podnecuje ich k aktivite, rozširuje ich obzory v environmentálnej a celospoločenskej problematike,
v neposlednom rade vytvára kontakty s veľvyslancami a manažmentom nadnárodných spoločností, ktorí sú členmi poroty.

Do prvých ročníkov boli zapojené stredné školy z celého Slovenka jednak cez workshopy, ktoré boli realizované v jednotlivých mestách. Ale aj samostatným vypracovaním projektov na zadané témy. Študenti museli vypracovať projekt v slovenskom aj v anglickom jazyku a následne si tento projekt obhájiť a odprezentovať pred odbornou porotou v anglickom jazyku za presne stanovený čas 10 minút.

 • skvalitnenie života
 • skvalitnenie  životného prostredia
 • skvalitnenie verejného priestoru
 • skvalitnenie cestovného ruchu
 • sociálno-spoločenská zodpovednosť
 • rozvoj obce/regiónu
 • ako zlepšiť spoločenskú a sociálnu oblasť
 • ekonomická situácia v oblasti hospodárstva, zdravotníctva
 • turizmu na Slovensku

Tento rok sme sa rozhodli zamerať aj na podporu štúdia na školách s technickým zameraním.

Partner projektu – Slovenské elektrárne a.s. pripravil dve špeciálne témy pre stredné aj vysoké školy:

 • Energetické minimum na školách, využitie umelej inteligencie pre lepšie porozumenie energetiky, technika je aj pre dievčatá
 • Transformácia uhoľnej elektrárne na energetický turizmus a rozvoj cestovného ruchu
 • Energetický futurizmus mesta kde žijem realizované ako SMaRt city s klimaticky neutrálnym konceptom podľa Parížskej dohody
 • Ekologické spracovanie odpadov v tvojom meste alebo regióne – princípy „Zero Waste“, obehového hospodárstva, energetického zhodnotenia odpadov a ich ďalšie spracovanie
 • elektrická spotreba domácností
 • energetická bezpečnosť
 • znižovanie závislosti od vonkajších vplyvov
 • vodíková budúcnosť
 • skladovanie energie
 • energetické zdroje budúcnosti
 • etika v energetike
 • budúcnosť jadrovej energie