Ročník silný na nápady a kreativitu

Ročník silný na nápady a kreativitu

Veľvyslanectvo mladých, projekt časopisu Slovenka, má za sebou už 12. úspešný ročník. V súťaži mladých talentov, do ktorej sa môžu prihlásiť študenti stredných i vysokých škôl, sa tento rok stretli silní kandidáti. Porota mala čo robiť, aby vybrala to najlepšie z výborného.

V prvý deň sa predstavili stredné školy. Do aktuálneho ročníka poslalo svoj projekt až 16 stredoškolákov. Mladí ľudia ukázali, že v nich drieme neskutočný talent, a že majú hlavu plnú nápadov. Prihlásili sa tínedžeri z celého Slovenska – od Bratislavy až po Svit, Prešov, Košice, stredné Slovensko nevynímajúc. „Každý projekt mal v sebe niečo. Som hrdá na vás študentov a som hrdá aj na vašich učiteľov. Ďakujem pedagógom, že sa vám venovali. Všetci ste vyhrali,“ povedala Mária Reháková, generálna riaditeľka STAR production. Všetky projekty boli na veľmi vysokej úrovni a zúčastnení študenti dostali z rúk Márie Rehákovej diplomy za účasť. Študenti vo svojich projektoch ponúkali nápady, ako chrániť životné prostredie či nájsť nové formy turistiky s prihliadnutím na ekológiu.

Tretie miesto získala študentka Spojenej školy, Nitra, Hotelová akadémia Denisa Križanová s projektom Vedecké záhrady, alebo keď nás učí príroda – neformálne vzdelávanie prírodných vied. Za kvalitnú prácu dostala knihy od vydavateľstva Ikar, od Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska diplom a od poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca poukaz na návštevu Európskeho parlamentu. Druhým miestom porota ocenila Fabiolu Ráchel Kováčovú z Gymnázia A. Raymana, Prešov za jej projekt Návrh realizácie výstavby mestského trhoviska na sídlisku Sekčov v Prešove. Autorka projektu získala poukážku v hodnote 200 eur od spoločnosti Qualysoft, jazykový kurz od jazykovej školy Volis Academy, knihy od vydavateľstva Ikar, od Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska tiež diplom a od europoslanca Ivana Štefanca poukaz na návštevu Európskeho parlamentu.

Cez hru k finančnej gramotnosti

Za najlepšiu prácu v kategórii stredné školy vybrala odborná porota projekt s názvom Finančná gramotnosť pre všetkých, ktorú vypracovali študentky Obchodnej akadémie Detva – Mária Ďuricová a Sára Ostrolucká. Dievčatá dostali za svoje úsilie jazykový kurz od British Council a od Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, poukážku v hodnote 500 eur od Swell Financial Group. Tiež knihy od vydavateľstva Ikar a diplom s poukazom na návštevu Európskeho parlamentu od europoslanca Ivana Štefanca. „Je to pre nás obrovský úspech, lebo tie ostatné projekty boli fakt úžasné. My sme na tom veľa pracovali, ale aj ostatní študenti na tom zamakali. A bolo cítiť, že sa naozaj snažili. Bola to fakt vysoká liga,“ povedala Mária Ďuricová po víťazstve. „Náš projekt obsahoval hru, teda hravý moment. Finančnej gramotnosti chceme učiť deti cez hru. Vymysleli sme si aj letné školy a rôzne aktivity, na základe ktorých sa mladí ľudia naučia finančnej gramotnosti.

V praxi to znamená, že sa naučia, čo je pôžička, čo je to hypotéka, a čo všetko z toho vyplýva pre človeka. Náš projekt jednoducho učí ľudí, ako narábať s peniazmi,“ vysvetlila zase Sára Ostrolucká. Dievčatá neskrývali radosť z toho, že práve ich prácu ocenila porota ako najlepšiu. „Boli sme tu aj vlani. A tento rok sme sa utvrdili v tom, že projekty, ktoré robíme, a ktoré robíme aj na škole, majú nejaký zmysel. Teší nás, že aj iní ľudia veria našim projektom. Náš projekt sme zameriavali hlavne na žiakov základnej školy a sme radi, že aj dospelí ľudia v tom vidia potenciál,“ dodala ešte Sára. Okrem prvých troch miest, ktoré vybrala porota, odovzdala Mária Reháková aj špeciálnu cenu vydavateľstva STAR production. Získal ju Michal Vlček, študent Súkromného gymnázia Banskobystrická za svoj projekt zameraný na zvýšenie čítanosti.

Najlepší z vysokoškolákov

V rámci druhej kategórie sa do Veľvyslanectva mladých prihlásilo síce len päť projektov z vysokých škôl, no témy boli obzvlášť zaujímavé a rôznorodé. Aj tu študenti prichádzali s nápadmi, ktoré prekvapili porotu. „Práce boli veľmi kvalitné, dali ste do toho veľa energie. Oceňujem, že tu zazneli aj také vážne témy, akými je šikanovanie,“ uviedol vo svojom hodnotení Martin Volek, podpredseda predstavenstva Bratislava Tourist Board, zakladateľ a majiteľ Volis Academy. Spomínanému šikanovaniu sa venoval Dávid Števko z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, z fakulty práva. Síce sa na prvých troch priečkach neumiestnil, no jeho veľmi aktuálna téma vyvolala diskusiu. Porota napokon udelila tretie miesto Karolíne Masárovej z Ekonomickej univerzity, Bratislava, za projekt Vplyv mikrofinancovania na posilnenie postavenia žien. Druhé miesto si odniesla Sofia Vulganová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, za prácu Zachovanie reprodukcie u onkologických pacientok.

Zacielené na srdce

Pomyselnú palmu víťazstva si odniesol Tomáš Krištof z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za projekt s názvom Operácia by-pass tlčiaceho srdca. Víťaz získal 1 000-eurový šek od spoločnosti Philip Morris a všetci študenti, ktorí sa umiestnili na prvých troch priečkach, knihy od vydavateľstva Ikar a od Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Sofia Vulganová navyše aj 200 eur a jazykový kurz od jazykovej školy Volis Academy. Všetci vysokoškoláci dostali zároveň diplom ako ocenenie za účasť a poukaz na návštevu a pobyt v Európskom parlamente od europoslanca Ivana Štefanca. Víťazný projekt skutočne nadchol svojou invenciou. Tomáš Krištof prišiel s unikátnym nápadom – zostrojil simulátor chorého srdca. Teda model, na ktorom sa medici a práve skončení absolventi lekárskej fakulty budú učiť chirurgické zákroky na srdci. Nie je to však hocijaký model. „Cvičné srdce“ sa totiž skutočne hýbe, tak ako u živého pacienta, ktorého majú chirurgovia na operačnom stole. „Môj vynález funguje tak, že prevodové kolieska a malé motorčeky zabezpečia pohyb modelu srdca. Medici a lekári začiatočníci si skúšajú šitie ciev na srdci. Model srdca sa hýbe zo strany na stranu a napodobňuje bijúce srdce,“ vysvetľuje Tomáš. Ako dodal, jeho projekt určite neostane len tak na papieri. „Určite to chcem prebrať s nejakými investormi. A možno do toho zapojím aj ministerstvo školstva,“ vraví odvážny vysokoškolák. Veľvyslanectvo mladých je projekt, do ktorého sa môžu prihlasovať študenti stredných a vysokých škôl. Dáva mladým ľuďom možnosť nielen predstaviť svoje nápady, ale ich aj zrealizovať. Zároveň im poskytuje možnosť, nadviazať nové kontakty a otvára mladým ľudom príležitosť, uplatniť sa na trhu práce.

Porota, ktorá hodnotila stredoškolákov

 • Mark McGuiness, druhý tajomník, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku
 • J. E. Makoto Nakagawa, veľvyslanec Japonska na Slovensku
 • Georg Kilzer, vyslanec veľvyslanectva Rakúskej republiky na Slovensku
 • J. E. Calin Fabian, veľvyslanec Rumunska na Slovensku
 • J. E. Aleksandar Heina, veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku
 • Nenad Adžemović, prvý tajomník Srbskej republiky na Slovensku
 • PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. zakladateľka neziskovej organizácie Edutech
 • Martina Slezáková, správkyňa Nadácie VUB banky
 • doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. MPH z Lekárskej fakulty UK v Bratislave
 • Mag. Martin Volek, MBA, podpredseda predstavenstva Bratislava Tourist Board, zakladateľ a majiteľ Volis Academy
 • Jana Valkučáková, zástupkyňa spoločnosti Swell Financial Group

Porota, ktorá hodnotila vysokoškolákov:

 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 • doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Dr. HC. Prof. Ing. Juran Stern, PhD, rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
 • Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M ., prodekanPrávnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Ing. arch. Klára Macháčová, prodekanka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Beáta Kujanová, spoločnosti Philip Morris
 • doc. doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. MPH , Lekárska fakulta UK v Bratislave
 • Mag. Martin Volek, MBA, podpredseda predstavenstva Bratislava Tourist Board zakladateľ a majiteľ Volis Academy
 • Peter Oros, generálny riaditeľ spoločnosti Qualysoft
 • Jana Valkučáková, Swell Financial Group