O projekte

 • projekt Veľvyslanectvo mladých je zárukou niekoľkoročnej kvality
 • súčasťou hodnotiacej komisie sú každoročne zástupcovia významných nadnárodne pôsobiacich spoločností či inštitúcií vrátane zástupcov z akademickej pôdy
 • každoročne do poroty projektu zasadnú aj veľvyslanci krajín pôsobiacich na území Slovenskej republiky
 • projektu má dve kategórie: kategória Stredné školy a kategória Vysoké školy

Hlavným cieľom projektu je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do diania mesta, obce, spoločnosti, podnecuje ich k aktivite, rozširuje ich obzory v environmentálnej a celospoločenskej problematike, v neposlednom rade vytvára kontakty s veľvyslancami a manažmentom nadnárodných spoločností, ktorí sú členmi poroty.

Víťaz na jeden rok získa titul „Veľvyslanec mladých“.

 • 15/05/2024 – uzávierka prihlášok a projektov
 • jún 2024  – verejná obhajoba projektov študentov stredných škôl v cudzom jazyku za účasti odbornej poroty
 • jún 2024 – verejná obhajoba projektov študentov vysokých škôl v cudzom jazyku za účasti odbornej poroty

Porota určí hlasovaním troch najlepších študentov v oboch kategóriách a víťaza zo strednej školy i z vysokej školy. Autori najlepších projektov získajú zaujímavé ceny – stáže, jazykové kurzy a pobyty, návštevu Európskeho parlamentu, zaujímavé finančné a vecné ceny.

PODMIENKY VYPRACOVANIA PROJEKTU:

Ústredná téma pre stredné a vysoké školy: Identifikuj  nevyriešené sociálne a environmentálne problémy svojho mesta, regiónu a navrhni riešenie.

 • TÉMA PRE STREDNÉ ŠKOLY: Skvalitnenie života, životného prostredia, verejného priestoru, cestovného ruchu, sociálno-spoločenská zodpovednosť, rozvoj obce/regiónu kde žijú, finančná gramotnosť.
 • TÉMA PRE VYSOKÉ ŠKOLY: Ako zlepšiť spoločenskú a sociálnu oblasť, ekonomickú situáciu v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, turizmu na Slovensku, finančnú gramotnosť.

Tento ročník podporila spoločnosť Slovenské elektrárne a.s., ktorá pripravili dve špeciálne témy pre stredné aj vysoké školy.

Témy pre stredné školy:

 • Energetické minimum na školách, využitie umelej inteligencie pre lepšie porozumenie energetiky, technika je aj pre dievčatá
 • Transformácia uhoľnej elektrárne na energetický turizmus a rozvoj cestovného ruchu

Témy pre vysoké školy:

 • Energetický futurizmus mesta kde žijem realizované ako SMaRT city s klimaticky neutrálnym konceptom podľa Parížskej dohody a využitím produkovaných odpadov
 • Ekologické spracovanie odpadov v tvojom meste alebo regióne – princípy „Zero Waste“, obehového hospodárstva, energetického zhodnotenia odpadov a ich ďalšie spracovanie

Projekt na danú tému v slovenskom jazyku a jednom cudzom jazyku (anglický, nemecký, ruský jazyk) zasielajte online cez formulár TU.

Rozsah práce je spravidla v rozmedzí 15-25 normostrán.

Projekt musí obsahovať titulný list s názvom projektu, menom študenta a názvom školy, ktorú navštevuje. Nasleduje úvod, jadro, predpokladaný finančný rozpočet, záver, prílohy /ak sú súčasťou projektu/.

Súčasťou prezentácie finalistov je aj ústna obhajoba projektov v cudzom jazyku, v ktorom je projekt napísaný /10 min/.

Podľa čoho bude porota hodnotiť jednotlivé projekty?

 • nápad (samotná idea)
 • projekt (spôsob vypracovania)
 • realizovateľnosť projektu (zmerať potenciál realizovateľnosti na základe finančnej náročnosti a ďalších parametrov)
 • komunikačný a prezentačný talent (prezentácia a schopnosť argumentácie v prípade postupu projektu k osobnej prezentácii)

OBSAHOVÁ ČASŤ /70%/:

inšpiratívnosť a inovatívnosť
spoločenská prospešnosť
financovanie a efektívnosť
realizácia a udržateľnosť

FORMÁLNA ČASŤ /30%/:

prezentačné schopnosti
úroveň cudzieho jazyka
dodržanie časového limitu

Projekt je realizovaný s podporou Nadácie VÚB.

Výzva pre stredné školy

Výzva pre vysoké školy