Odborná porota

Porota stredne školy

 • J.E.  Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska  na Slovensku
 • J.E. Makoto Nakagawa, veľvyslanec Japonska na Slovensku
 • J.E. Margit Bruck-Friedrich, MA,  veľvyslankyňa Rakúskej republiky na Slovensku
 • J.E. Calin Fabian, veľvyslanec Rumunska na Slovensku
 • J.E. Aleksandra Heinu, veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku
 • Nenad Adžemović, prvý tajomník Srbskej republiky na Slovensku
 • PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. zakladateľka neziskovej organizácie  Edutech
 • Martina Slezáková, správkyňa Nadácie VUB banky
 • doc. doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. MPH , Lekárska fakulta UK v Bratislave
 • Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board
 • Mag. Martin Volek, MBA,  podpredseda predstavenstva Bratislava Tourist Board, zakladateľ a majiteľ  Volis Academy 
 • Zástupca spoločnosti Slovenské Elektrárne, a.s.
 • Zástupca spoločnosti VÚJE a.s.

 

Porota vysoké školy

 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 • doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Dr. HC. Prof. Ing. Juran Stern, PhD, rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
 • Ing. arch. Klára Macháčová, prodekanka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Beáta Kujanová, spoločnosti Philip Morris 
 • doc. doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. MPH , Lekárska fakulta UK v Bratislave
 • Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board
 • Mag. Martin Volek, MBA, podpredseda predstavenstva Bratislava Tourist Board zakladateľ a majiteľ  Volis Academy  
 • Peter Oros, generálny  riaditeľ spoločnosti Qualysoft
 • Zástupca spoločnosti Slovenské Elektrárne, a.s.
 • Zástupca spoločnosti VÚJE a.s.