Veľvyslanectvo mladých 2017/2018

Týždenník Slovenka a RTVS vyhlasujú celoslovenský projekt – Veľvyslanectvo mladých 2017-2018

Si študent strednej alebo vysokej školy?

Prihlášku zašli online tu do 31. januára 2018 a možno práve ty získaš titul VEĽVYSLANEC MLADÝCH a množstvo atraktívnych cien! Vypracované projekty je potrebné zaslať do 26.2.2018 online tu  

PODMIENKY VYPRACOVANIA PROJEKTU:

  • TÉMA PRE STREDNÉ ŠKOLY: Kultúrno-spoločenský alebo ekonomický rozvoj tvojho mesta či okolia
  • TÉMA PRE VYSOKÉ ŠKOLY: Zlepšenie ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva a turizmu na Slovensku

Projekt na danú tému v slovenskom jazyku a jednom cudzom jazyku (anglický, nemecký, ruský jazyk) zasielajte online cez formulár TU.

Rozsah práce je spravidla v rozmedzí 15-25 normostrán. Projekt musí obsahovať titulný list s názvom projektu, menom študenta a názvom školy, ktorú navštevuje. Nasleduje úvod, jadro, predpokladaný finančný rozpočet, záver, prílohy /ak sú súčasťou projetku/.

Súčasťou prezentácie finalistov je aj ústna obhajoba projektov v cudzom jazyku, v ktorom je projekt napísaný /8-10 min/.

Podľa čoho bude porota hodnotiť jednotlivé projekty?

  • nápad (samotná idea)
  • projekt (spôsob vypracovania)
  • realizovateľnosť projektu (zmerať potenciál realizovateľnosti na základe finančnej náročnosti a ďalších parametrov)
  • komunikačný a prezentačný talent (prezentácia a schopnosť argumentácie v prípade postupu projektu k osobnej prezentácii)

Vyhodnotenie projektov a vyhlásenie víťazov sa uskutoční dňa 23.4.2018 v Bratislave.