Študenti máte opäť možnosť stať sa Veľvyslancom mladých!

Študenti zbystrite svoju pozornosť! Opäť sa môžete prihlásiť do jedinečného projektu Veľvyslanectvo mladých. Prihlásiť sa môže každý študent strednej i vysokej školy, ktorý chce riešiť skvalitnenie života vo svojom meste. Okrem čestného titulu na víťaza čaká aj množstvo atraktívnych cien.

Ako to bude celé fungovať?

 • Študenti stredných škôl zasielajú svoju prihlášku do projektu na adresu redakcie časopisu Slovenka do 31.12.2016.
 • Študenti vypracujú projekt s témou kultúrno-spoločenského a ekonomického rozvoja svojho mesta.
 • Hotový projekt zašlú v slovenskom jazyku a jednom cudzom (anglický alebo nemecký jazyk) do 26.2.2017 na adresu redakcie týždenníka Slovenka.
 • Porota následne posúdi jednotlivé projekty a pozve šesť najlepších autorov (3 študentov stredných škôl a 3 študentov vysokých škôl) na osobnú prezentáciu – obhajobu projektu v mesiaci apríl 2017.
 • Porota určí hlasovaním troch najlepších študentov v oboch kategóriách a víťaza zo strednej školy i vysokej školy, ktorý získa titul „Veľvyslanec mladých“.
 • Študenti, ktorí sa zapoja do projektu Veľvyslanectvo mladých, budú môcť súťažiť o mnohé zaujímavé ceny – jazykové pobyty v zahraničí, ale tiež návštevu Európskeho parlamentu, počas ktorej víťaza bude sprevádzať europoslanec, MUDr. Miroslav Mikolášik
 • Od roku 2016 zároveň študenti môžu súťažiť aj o pracovný deň strávený na jednotlivých abmasádach s veľvyslancami krajín, ktorí sú členmi odbornej hodnotiacej komisie

  Kto sa môže stať Veľvyslancom mladých

Študenti zo stredných i vysokých škôl, ktorí doposiaľ neobdržali zníženú známku zo správania.

Na čo sa zamerať so súťažným projektom?

Na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu života mladých ľudí v jeho meste. Na všetko, čo vo vybraných mestách chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne. Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných škôl.

Podľa čoho bude porota hodnotiť jednotlivé projekty?

 • nápad (samotná idea)
 • projekt (spôsob vypracovania)
 • realizovateľnosť projektu (zmerať potenciál realizovateľnosti na základe
 • finančnej náročnosti a ďalších parametrov)
 • komunikačný a prezentačný talent (prezentácia a schopnosť argumentácie v prípade postupu projektu k osobnej prezentácii)
 • Spôsob financovania (ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektu)

Prihlásené projekty bude posudzovať odborná porota v zložení veľvyslancov pôsobiacich na Slovensku a významných predstaviteľov nadnárodných spoločností.

Vyhodnotenie projektov a vyhlásenie víťazov sa uskutoční v mesiaci apríl 2017.

Odmena a motivácia

Čestná funkcia „Veľvyslanec mladých“, ktorá víťaza oprávňuje pôsobiť ako obhajca práva a názorov. Okrem toho víťazi získajú zahraničné študijné pobyty, jazykové kurzy ako aj ďalšie hodnotné ceny. Najlepší finalisti budú mať možnosť navštíviť Európsky parlament v Štrasburgu a tiež absolvovať jazykový pobyt v Oxforde. Finalisti budú môcť s veľvyslancami viacerých krajín pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktorí sú zároveň členmi odbornej komisie posudzujúcej projekty, absolvovať pracovný deň.

Vďaka spolupráci s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky získa víťaz projektu zastupujúci vysokú školu možnosť zúčastniť sa ročného študijného pobytu na vybranej univerzite v Číne.