Poznáme meno víťaza!

Tomáš Kohút z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine sa stal tohtoročným víťazom celoslovenskej študentskej súťaže Veľvyslanectvo mladých. Svojim projektom Krupinská bajkovačka zaujal odbornú porotu na čele s Andrew John Garthom, veľvyslancom Veľkej Británie a Katarínou Bielikovou riaditeľkou Slovakia Finance a.s. Tomáš zaujal svojim nápadom vytvoriť a rozšíriť vo svojom rodisku cyklistické trasy. Princípom projektu je vytvorenie pozície „veľvyslanec mladých“ na Slovensku.

Tento rok sa do projektu zapojilo viac ako 50 študentov, do finále sa porota rozhodla vybrať 7 z nich. Tomáš Kohút, ktorý sa stal víťazom piateho ročníka Veľvyslanectvo mladých je menovaný do tejto čestnej funkcie a bude pôsobiť ako zástupca názorov mladých ľudí (študentov) žijúcich na Slovensku. Projekt organizuje týždenník Slovenka. Projekt má za sebou už niekoľkoročnú tradíciu a organizuje týždenník Slovenka. Za ten čas sa pred odbornou porotou vystriedali desiatky mladých ľudí so skvelými nápadmi. Tento rok všetci študenti prezentovali svoje projekty v anglickom alebo nemeckom jazyku, čo tiež hovorí o neustále zvyšujúcej sa úrovni súťaže Veľvyslanectvo mladých.

Veľvyslancom mladých sa môže stať študent strednej školy so sídlom na území Slovenska, ktorý doposiaľ neobdržal zníženú známku zo správania. Študent sa pri pripravovaní projektu zameriava na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu života mladých ľudí v jeho meste. Na všetko, čo vo vybraných mestách chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne. Študent svoj nápad premení na projekt so športovým, informačným, kultúrnym alebo charitatívnym zameraním.

Finalisti projektu získali množstvo zaujímavých a hodnotných cien, víťaz Tomáš Kohút získal jazykový pobyt v Oxforde, Ela Sabolová z Gymnázia Park Mládeže 5 v Košiciach s názvom projektu Moja škola–môj druhý domov, ktorá skončila na druhom mieste získala návštevu Európskeho parlamentu v Štasburgu a všetci traja finalisti aj s Martinom Balkom z Gymnázia Golianova 68 v Nitre, ktorý skončil na treťom mieste s názvom projektu (Ne)Poznaný svet Rómov, získali okrem jazykových kurzov aj knihy a rôzne darčekové predmety od organizátora a partnerov projektu. Zároveň každý zo siedmich finalistov získal možnosť stráviť jeden pracovný deň s veľvyslancami, ktorí boli členmi poroty.

„Je potrebné vychovávať mladú generáciu, ktorá bude riadiť našu ekonomiku a naše firmy v budúcnosti a zabrániť tak ich odchodu do iných krajín. Projekt vytvára podmienky pre študentov, ktorí sú nadaní a majú potenciál, pre nadviazanie nových kontaktov. Tie im neskôr môžu dopomôcť pri uplatnení sa na trhu práce, ale tiež v kariérnom rozvoji na území Slovenska ako aj zviditeľnenie našej krajiny v zahraničí,“ hovorí o projekte riaditeľka vydavateľstva STAR production Mária Reháková.

img_8563

Obrázok 1 z 86