Využite poslednú šancu prihlásiť sa do projektu Veľvyslanectvo mladých!

Princípom projektu je vytvorenie pozície „veľvyslanec mladých“ na Slovensku. Študent menovaný do tejto čestnej funkcie bude pôsobiť ako zástupca názorov mladých ľudí (študentov) žijúcich na Slovensku. Minuloročná víťazka Aurora Ficelová už úraduje ako veľvyslankyňa a diskutovala s britským veľvyslancom.

Ako to bude celé prebiehať?

  • V septembri 2015 bude rozposlaný pozývací list na riaditeľov stredných škôl s možnosťou zapojenia sa študentov do projektu. V tomto termíne sa taktiež spúšťa mediálna kampaň s upozornením na možnosť zapojiť sa do projektu.
  • Študenti stredných škôl zasielajú svoju prihlášku do projektu na adresu redakcie časopisu Slovenka do 31. 01. 2016.
  • Študenti vypracujú projekt s témou kultúrno-spoločenského a ekonomického rozvoja svojho mesta.
  • Hotový projekt zašlú v slovenskom jazyku a jednom cudzom (anglický alebo nemecký jazyk) do 26. 02. 2016 na adresu redakcie týždenníka Slovenka.
  • Porota následne posúdi jednotlivé projekty a pozve šesť najlepších autorov na osobnú prezentáciu v apríli 2016.
  • Porota určí hlasovaním troch najlepších študentov a víťaza, ktorý získa titul „Veľvyslanec mladých“.
  • Členovia poroty budú nápomocní v správnom smerovaní študentov pri vypracovaní ich projektov
  • Študenti, ktorí sa zapoja do projektu Veľvyslanectvo mladých, budú môcť súťažiť o mnohé zaujímavé ceny – jazykové pobyty v zahraničí, ale tiež návštevu Európskeho parlamentu, počas ktorej víťaza bude sprevádzať europoslanec, MUDr. Miroslav Mikolášik.