workshop na tému Energetická gramotnosť.

V Banskej Bystrici sme navštívili dve školy

Študenti 1. Súkromného Banskobystrického gymnázia a SPŠ Jána Murgaša v Banskej Bystrici boli ďalšími účastníkmi zo série workshopov na tému Energetická gramotnosť.

Siedmeho februára sme sa spoločne s Ing. Andrejom Žiarovským z akciovej spoločnosti VUJE sme študentom predstavili nielen projekt VEĽVYSLANECTVO MLADÝCH, ale zároveň im aj odprezentovali novinku tohto roka – témy venované energetike.

Počas workshopu sa študenti dozvedeli nielen príbeh Ing. Andreja Žiarovského, ale aj to, že energetika sa dnes stala na trhu práce druhým najlepšie plateným sektorom.

Počas oboch workshopov zaznelo z úst študentov množstvo otázok a na oboch miestach sa plánovaný čas predĺžil, čo znamená, že táto oblasť je zaujímavou.

1. Súkromné Banskobystrické gymnázium

    SPŠ Jána Murgaša, Banská Bystrica