Gymnazistom z Novej Bane sme predstavili projekt a energetické témy

Spoločne s partnerom projektu Veľvyslanectvo mladých – spoločnosťou VUJE, a.s. – sme pripravili sériu workshopov na slovenských školách. Piatok, 2. februára sme sa stretli so žiakmi na Gymnáziu Františka Švantnera v Novej Bani.

V úvode hodinového workshopu sme predstavili projekt Veľvyslanectvo mladých, ktorý už 14 rokov dáva šancu stredoškolákom a vysokoškolákom ukázať svoje nadanie prostredníctvom súťažných tém. Tento rok medzi témy pribudla aj energetika – a tak sme v druhú časť workshopu venovali práve tejto téme.

Zástupca partnera projektu – spoločnosti VUJE Ing. Andrej Žiarovský na svojom príbehu študentom odprezentoval, aký význam má v našich životoch energetika a dotkol sa aj štúdia na technicky zameraných vysokých školách. Práve ich absolventi dnes hrajú prím na trhu práce a patria medzi TOP 3 najlepšie platené odvetvia.