Energetickú gramotnosť sme prezentovali aj v Bratislave

Posledný zo série workshopov na tému Energetická gramotnosť s partnerom VUJE sme absolvovali na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislave.

Našu sériu stretnutí so študentami sme spoločne s Ing. Andrejom Žiarovským z VUJE ukončili na SPŠ elektrotechnickej v Bratislave. Rovnako ako v iných mestách, aj tu sme im predstavili projekt, nové súťažné témy a samozrejme aj to, ako je dôležitá energetika.

Podobne ako na predchádzajúcich školách nechýbali ani otázky študentov a tak sa nám aj tu podarilo „zostať dlhšie“ ako sme mali v pláne.