Online workshop s partnerom Slovenské elektrárne

Online workshop s partnerom Slovenské elektrárne

Novým partnerom pre tento rok je aj spoločnosť Slovenské elektrárne, ktorá pre študentov pripravila témy. Dnes sme ich prezentovali počas online workshopu, ktorý sa stretol s veľkým záujmom.

Prostredníctvom videokonferencie sme študentom z celého Slovenska odprezentovali nielen projekt Veľvyslanectvo mladých, ale predstavili aj partnera projektu a témy, ktoré si pre študentov pripravili.

Spoločnosť Slovenské elektrárne predstavil Ján Svrček, ktorý počas prezentácie upriamil pozornosť nielen na aktivity spoločnosti, ale najmä na výhody práce u nich. Potom už odovzdal slovo svojim kolegom, ktorí prezentovali jednotlivé témy a dali tak zúčastneným viac ako 30 školám komplexné info a rady ako zvládnuť zadanie.

  • Energetické minimum na školách, využitie umelej inteligencie pre lepšie porozumenie energetiky, technika je aj pre dievčatá
  • Transformácia uhoľnej elektrárne na energetický turizmus a rozvoj cestovného ruchu
  • Energetický futurizmus mesta kde žijem realizované ako SMaRt city s klimaticky neutrálnym konceptom podľa Parížskej dohody
  • Ekologické spracovanie odpadov v tvojom meste alebo regióne – princípy „Zero Waste“, obehového hospodárstva, energetického zhodnotenia odpadov a ich ďalšie spracovanie