Úspešné projekty otvárajú dvere príležitostiam

Veľvyslanectvo mladých patrí k najúspešnejším projektom, ktoré vznikli na pôde vydavateľstva STAR production a týždenníka Slovenka.

Študenti stredných a vysokých škôl tu majú možnosť prejaviť svoju kreativitu a inovatívne myšlienky, ktoré nezostávajú len na papieri, ale nachádzajú si svoje miesto v celospoločenskom dianí. 

Jednou z najúspešnejších stredných škôl, ktorá si už roky odnáša zo súťaže prvenstvá je aj Spojená škola v Detve. Projekt kreatívneho študentského tímu Sáry Ostrolúckej a Márie Ďuricovej, pracujúci pod vedením zástupkyne školy Valérie Čiamporovej oslovil aj predsedu BBSK Ondreja Luntera, ktorý ich prijal na pôde úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Tému, finančné vzdelávanie mladej generácie spracovali naozaj veľmi inovatívne a tak ich projekt dostal možnosť uplatniť sa v praxi. Študentky tu získali podporu od predsedu samosprávneho kraja, ale aj množstvo rád a neoceniteľného know how. 

„My chceme našu krajinu meniť a nie z nej odchádzať“, povedala jedna z ocenených študentiek. „A práve toto je ten najkrajší prejav skutočného vlastenectva, za ktorý som nesmierne vďačná a ktorý mi dáva pocit, že práca na tomto projekte prináša svoje reálne výsledky“, to bola reakcia autorky a organizátorky projektu Veľvyslanectvo mladých, Márii Rehákovej, ktorá sa zúčastnila stretnutie spolu so šéfredaktorkou časopisu Slovenka, Katarínou Hanzelovou.