Veľvyslanectvo mladých na pôde parlamentu

Štvrtého mája 2022 prijal na pôde Národnej rady Slovenskej republiky predseda parlamentu Boris Kollár organizátorov významnej celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých a ocenil množstvo unikátnych tém, s ktorými sa študenti prezentovali aj v rámci minulých ročníkov.

 „Mladí ľudia sú našou budúcnosťou a verím, že aj v politike, vďaka mladej generácii, sa nastavia hranice, ktoré budú korešpondovať so slušnosťou a s prijímaním zákonov prospešných pre našu krajinu,“ povedalBoris Kollár.  Hlavným cieľom Veľvyslanectva mladých je  dať možnosť prezentovať študentom stredných a vysokých škôl témy, ktorých ambíciou je zlepšovať ekonomický, ekologický, kultúrny, historický aj spoločenský rozmer prostredia, v ktorom žijú.

Výnimočnosť projektu potvrdzuje aj fakt, že predseda parlamentu nad Veľvyslanectvom mladých prevzal záštitu a víťaz tohtoročnej prezentácie absolvuje stáž v Národnej rade SR. „Veľvyslanectvo mladých je jediné podujatie na Slovensku, ktoré zastrešuje stredné a vysoké školy s dôrazom na prezentáciu tém v slovenskom a anglickom jazyku. Témy študenti prezentujú pred porotou, v ktorej sú zastúpení predstavitelia zahraničných veľvyslanectiev na Slovensku, rektori a dekani slovenských vysokých škôl, ako aj zástupcovia významných inštitúcií a nadnárodných spoločností,“ povedala na stretnutí organizátorka Veľvyslanectva mladých Mária Reháková a vyjadrila presvedčenie, že aj víťazi ďalších ročníkov Veľvyslanectva mladých budú môcť absolvovať stáže, ktoré ich obohatia v rámci ich vysokoškolského štúdia. Významného stretnutia sa zúčastnil aj člen poroty Veľvyslanectva mladých, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského docent Eduard Burda a autor minuloročnej víťaznej práce Maroš Pavlovič.