Veľvyslanectvo mladých pozná víťazov

Veľvyslanectvo mladých pozná víťazov

Výborné projekty a výborná, sebavedomá angličtina. Tak sa odprezentovali všetci súťažiaci na 12. ročníku Veľvyslanectva mladých, ktorý sa (včera) pred týždňom konal v Bratislave. Záštitu nad už renomovaným podujatím Slovenky prevzali Boris Kollár, predseda NR SR a Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava- Staré Mesto.

Veľvyslanectvo mladých je podujatie, ktoré dáva študentom stredných a vysokých škôl možnosť nielen predstaviť svoj projekt, ale ho aj zrealizovať. Zároveň dáva mladým ľuďom možnosť nadviazať nové kontakty a otvára im príležitosť uplatniť sa na trhu práce. Tento raz sa študenti stredných škôl museli popasovať s témou Skvalitnenie života, životného prostredia a verejného priestoru  vo svojom meste, či jeho okolia a poslucháči vysokých škôl zasa s témou Zlepšenie ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, s dôrazom na cestovný ruchu na Slovensku. Centrálna téma 12. ročníka bola “ Vráťme našej zemi, čo sme jej vzali“. Projekt Slovenka realizuje v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu, je   spolufinancovaný z dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR „Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad“. Odborným garantom projektu je Mgr. Martin Volek, MBA, PhD.,  podpredseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, zakladateľ jazykovej školy Volis Academy, digitálnej agentúry Volis International, Google certifikovaný tréner. Projekt Veľvyslanectvo mladých aj tento rok podporil poslanec európskeho  parlamentu Ivan Štefanec. Žiaľ nemohol sa osobne zúčastniť na podujatí.

Víťazné projekty stredoškolákov

V rámci strených škôl do súťaže prišli projekty z celého Slovenska, všetky veľmi kvalitné. Z porota – jej celé zloženie uvádzame na inom mieste tohto článku, vybrala sedem. Porota hodnotila nápad, teda samotnú ideu, projekt, teda spôsob vypracovania, realizovateľnosť projektu a komunikačný a prezentačný talent. Po starostlivom zvážení napokon vybrali prvé tri miesta. Na tretej priečke sa umiestnili dva projekty. A to Nina Hukelová a Kristián Marko z Obchodnej akadémie Detva so svojím projektom Propagácia Bratislavy ako turisticky zaujímavého mesta a Natália Špurnajová z Gymnázia A. Sládkoviča Krupina, ktorá zabodovala prezentáciou Mapa tradícií. Druhé miesto získali Dominik Gonda, Viktória Tóthová, Martina  Kortišová, Natália Kminiaková z Obchodnej akadémia Detva za projekt Komunitný podnik – Zdieľané zelené Podpoľanie. Prvé miesto a treba povedať, že aj ovácie a ponuku na grant už počas samotnej prezentácie, získali Tibor Ruszo a  Kevin Lalik zo Strednej odbornej školy Generála Viesta Revúca, a to za projekt Skvalitnenie života, životného prostredia a verejného priestoru  v tvojom meste. Za týmto dlhým názvom sa skrýva inteligentný odpadkový kôš, ktorý učí deti separovať odpad. Kôš je vybavený senzormi, a keď doň dieťa vhadzuje odpad, upozorní ho svetelným nápisom a veselou pesničkou, na ktorý druh odpadu je daný kôš určený.  Deti sa takto hravou formou učia triediť odpadky už v tomto veku. Všetci ocenení stredoškoláci získali okrem iného diploma voucher na návštevu Európskeho parlamentu od poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca.  Autori víťazného projektu – každý z dvojice, získali cenu od Poštovej banky – poukážku v hodnote 500 eur. Tiež jazykový kurz od British Council, ktorý poskytlo Veľvyslanectvo  Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska na Slovensku.

Kto bodoval za vysoké školy

V druhej časti podujatia sa predstavili poslucháči vysokých škôl a univerzít. Odborná porota vybrala päť najlepších projektov do súťaže. Po prezentácii a po posúdení všetkých prác napokon určili takéto poradie – tretie miesto získali Petra Minhulínová, Peter Ramaj, a Nikola Benková z Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici za projekt Ekonomické a environmentálne súvislosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v kontexte postupného prechodu na uhlíkovo neutrálnu univerzitu. Druhé miesto patrí Klaudii Barlíkovej z Univerzity Karlovej za Projekt geocachingového programu na zlepšenie zdravia, turizmu a ekonomiky po pandémii. Klaudia je Slovenka, ktorá študuje v Prahe. Prvé miesto a víťaznú palmu si odnáša Dominik Kadlubjak z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a to za projekt Civilizačné ochorenie a znížená výkonnosť aktívnych ľudí v dôsledku znečisteného ovzdušia. Dominik predstavil špeciálny respirátor, ktorý zachytáva škodlivé častice, ktoré sa nachádzajú v ovzduší. Tento respirátor je určený športovcom, ktorý sú odkázaný na športovanie v mestách.

Viera Mašlejová