Veľvyslanectvo mladých pomáha aj Nitre

Veľvyslanectvo mladých pomáha aj Nitre

„Som naozaj šťastná, keď môžem byť svedkom takýchto udalostí,  ktoré víťazne víťazné projekty študentskej súťaže Veľvyslanectvo mladých posúvajú do praxe reálneho života.“

Povedala autorka a organizátorka tohto jedinečného projektu Mária Reháková, počas stretnutia primátora Nitry Mareka Hattasa s víťazkou aktuálneho ročníka Veľvyslanectva mladých, v kategórii stredných škôl Denisou Križanovou. „Práve tieto momenty nás napĺňajú presvedčením o správnosti myšlienky, ktorá pred viac ako desiatimi rokmi vznikla na pôde nášho vydavateľstva a počas svojej histórie dala priestor mnohým mladým ľuďom, aby svojou kreativitou, talentom a nápaditosťou  obohatili a skvalitnili náš verejný život.“, dodala.

V priestoroch nitrianskej radnice privítal primátor Marek Hattas, okrem riaditeľky vydavateľstva Starproduction Márie Rehákovej aj autorku víťaznej študentskej práce Audiowalk Nitra,  Denisu Križanovú ktorá prišla v sprievode svojho konzultanta a zároveň aj triedneho profesora Michala Bilica.

„Mňa osobne tento projekt mimoriadne zaujal,“ povedal na úvod primátor. „Ponúka naozaj veľmi zaujímavé možnosti pre propagáciu mesta, jeho bohatej histórie a zaujímavostí, ktoré nikde inde nenájdete. Budem rád, keď sa projekt zrealizuje a verím, že ho privítajú nielen návštevníci mesta pod Zoborom, ale aj domáci, ktorí veľakrát chodia okolo pozoruhodných budov a miest, a nevedia, aké významné udalosti sa tu odohrávali.“

Audiowalk  -nezabudnuteľný príbeh mesta

Aspoň v krátkosti si pripomeňme obsah tejto práce, ktorou študentka Hotelovej akadémie na Slančíkovej ulici v Nitre presvedčila porotu Veľvyslanectva mladých, že je spomedzi súťažiacich skutočne najlepšia.

Cieľom Audiowalk nahrávok, ktoré sú v súčasnosti jednou z najpopulárnejších interaktívnych foriem v cestovnom ruchu v zahraničí je propagácia mesta netradičným, inovatívnym spôsobom.  Komentované zvukové nahrávky – podcasty umožnia turistom spoznávanie najzaujímavejších častí mesta, pričom sú rozprávané formou príbehu konkrétnych osôb v konkrétnom priestore.

A ako zareagovala na pozvanie primátora samotná autorka ? „Je to pre mňa veľká česť, že môj projekt nezostane len na „papieri“, ale že má šancu dostať sa do praktického života. Ak sa použije čo len na jednej trati a vypočuje si ho len stovka ľudí, tak budem skutočne nadšená.“

Jej veľkou pomocou bol samozrejme aj jej triedny učiteľ a konzultant Michal Bilic: „Mám proste šťastie na šikovných študentov,“ zareagoval s úsmevom. No aj jeho študenti majú šťastie na svojho pedagóga. Michal Bilic je skutočným lokálpatriotom: „ Narodil som sa v tomto meste, vyrastal a tu aj žijem. Od detstva som vnímal jeho históriu, kultúru a som presvedčený, že Nitra má naozaj čo ponúknuť a to týmto spôsobom, ktorý prináša najmladšia generácia so svojím novým pohľadom na svet.“

Rovnaký názor má aj riaditeľka mestskej organizácie TIK (turisticko informačnej kancelárie) Marianna Záturová: „Veľmi oceňujeme takúto iniciatívu mladých ľudí. Vieme že majú obrovský potenciál osloviť svojimi nápadmi širokú verejnosť a to tak vďaka svojím vedomostiam, ako aj netradičným pohľadom na svet.“