Poznáme víťazov projektu Veľvyslanectvo mladých

Poznáme víťazov projektu Veľvyslanectvo mladých

Projekt Veľvyslanectvo mladých aj vo svojom 11. ročníku ukázal, že na Slovensku máme množstvo talentovaných stredoškolákov a vysokoškolákov. Tí aj napriek tomu, že ich výučba prebiehala viac v online priestore ako v škole, pripravili kvalitné súťažné projekty. Víťazmi sa v silnej konkurencii nakoniec stali Hana Lazíková z Gymnázia A. Einsteina v Bratislave a Marek Kajan z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Podujatie Veľvyslanectvo mladých sa tento rok uskutočnilo v úzkej spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu, je spolufinancovaný z dotácií Ministerstva dopravy a výstavby SR „Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad“, nad projektom prevzali záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling a starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. arch. Zuzana Aufrichtová. Aj tento rok ho podporil poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec, ktorý študentom venoval aj návštevu Európskeho parlamentu.

O víťazoch v jednotlivých kategóriach rozhodovala odborná porota, na čele ktorej bol J.E. Nigel Marcus Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  na Slovensku a garantom projektu Mag. Martinom Volekom, MBA, PhD., podpredsedom predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

V kategórii stredné školydo finále postúpilo 6 súťažných prezentácii, porota nakoniec okrem prvého až tretieho miesta udelila aj jednu špeciálnu cenu pre štvoricu súťažiacich – Natália Kminiaková, Martina Kortišová, Dominik Gonda a Viktória Tóthová z Obchodnej akadémie v Detve. Na treťom mieste sa umiestnili Barbora Posilná, Jozef Lukiš z Gymnázia A. Einsteina v Bratislave, druhé miesto  patrilo Eme Bahledovej, z Obchodnej akadémie v Detve a víťazkou sa stala Hana Lazíková z Gymnázia A. Einsteina v Bratislave.

V rámci vysokých škôl do finále postúpilo 7 projektov, zameraných na Zlepšenie ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva s dôrazom na cestovný ruch na Slovensku. Tretie miesto porota udelila Jozefovi Balcerčíkovi z Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, druhý skončil Victor Ibara z Lekárskej fakulty UK v Bratislave a na prvom mieste sa umiestnil Marek Kajan z rovnakej školy.

Stredoškolákov tento rok hodnotili J.E. Nigel Marcus Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  na Slovensku, Mag. Martin Volek, MBA, PhD., podpredseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, J.E. SUN Lijia, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovenku, J.E.  Christophe LÉONZI,veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku v zastúpení Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácuJ.E. Mr. Igor Bratchikov, veľvyslanec Ruskej federatívnej republiky na Slovenku v zastúpení pán Karl Karlovič TichazeMelinda Burdanová, generálna riaditeľka Poštovej banky,  v zastúpení Lýdia ZačkováIng. Elena Kohútiková, PhD., členka dozornej rady Všeobecnej úverovej banky, Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu Lekárskej fakulty univerzity Komenského, Peter Oros, generálny riaditeľ spoločnosti  Qualysoft  a Mária Miková, šéfredaktorka týždenníka Slovenka.

Pre vysoké školy bola porota zložená z J.E. Nigel Marcus Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska  na Slovensku, Mag. Martin Volek, MBA, PhD., podpredseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD,rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, viceprezident Slovenskej rektorskej komory, Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD.,poslanec Európskeho parlamentu, Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., prorektor Univerzity Komenského  v Bratislave v zastúpení prorektor pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Radomír Masaryk, PhD.doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského, Prof. PhDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prorektor pre výskum a inovácie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., prorektorka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Andrea  Gontkovičová,predsedníčka predstavenstva spoločnosti Philip Morris  ČR a a generálna riaditeľka pre Českú, Slovenskú republiku a Maďarsko, v zastúpení Beáta KujanováIng. Elena Kohútiková, PhD., členka dozornej rady Všeobecnej úverovej banky, Pavol Štuller, MBA, generálny riaditeľ spoločnosti Javys, Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., konateľ European Institute v Prahe a Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity  Komenského a prednostka Anatomického ústavu Lekárskej fakulty univerzity Komenského.

Fotogalériu z finále nájdete na zenskyweb.sk