O projekte

  • projekt Veľvyslanectvo mladých je zárukou niekoľkoročnej kvality
  • súčasťou hodnotiacej komisie sú každoročne zástupcovia významných a napredujúcich, nadnárodne pôsobiacich spoločností či inštitúcií
  • každoročne do poroty projektu zasadnú aj veľvyslanci krajín pôsobiacich na území Slovenskej republiky
  • v aktuálnom ročníku sa do projektu môžu zapojiť aj študenti vysokých škôl

Princípom projektu je vytvorenie pozície „Veľvyslanec mladých“ na Slovensku.
Študent menovaný do tejto čestnej funkcie bude pôsobiť ako zástupca názorov mladých ľudí (študentov) žijúcich na Slovensku. Bude nápomocný pri riešení problémov týkajúcich sa študentov vo svojom meste a aktívny pri organizácii rôznych kultúrno-športových aktivít mesta, ale hlavne dostane možnosť realizovať svoj vlastný projekt.

Projekt vytvára podmienky pre študentov, ktorí sú nadaní a majú potenciál, pre nadviazanie nových kontaktov. Tie im neskôr môžu dopomôcť pri uplatnení sa na trhu práce, ale tiež v kariérnom rozvoji na území Slovenska ako aj zviditeľnenie našej krajiny v zahraničí..

Z týchto dôvodov sme sa rozhodli projekt „Veľvyslanectvo mladých“ rozšíriť pôsobnosťou na celé územie Slovenska a ponúknuť tak možnosť všetkým študentom stredných i vysokých škôl na ich sebarealizáciu a následné uplatnenie v našej spoločnosti. Hlavnou myšlienkou projektu Veľvyslanectvo mladých je najmä budovanie lokalpatriotizmu. Veľvyslanec mladých získa svoj štatút vždy na jeden rok. Do roku 2016 sa do projektu mali možnosť zapájať sa len študenti stredných škôl. Vzhľadom na pozitívny ohlas širokej verejnosti sa však organizátor projektu rozhodol projekt rozšíriť a umožniť tak možnosť prihlásiť sa aj študentom vysokých škôl a univerzít.

  • 01/09/2017 – štart projektu a kampane
  • 31/12/2017 – uzávierka prihlášok
  • 26/02/2018 – uzávierka projektov
  • koniec školského roka 17/18 – verejná obhajoba projektov pred porotou

Porota určí hlasovaním troch najlepších študentov v oboch kategóriách a víťaza zo strednej školy i z vysokej školy, ktorý získa titul „Veľvyslanec mladých“.