O projekte

 

 • projekt Veľvyslanectvo mladých je zárukou niekoľkoročnej kvality
 • súčasťou hodnotiacej komisie sú každoročne zástupcovia významných nadnárodne pôsobiacich spoločností či inštitúcií
 • každoročne do poroty projektu zasadnú aj veľvyslanci krajín pôsobiacich na území Slovenskej republiky
 • projektu má dve kategórie: kategória Stredné školy a kategória Vysoké školy

Princípom projektu je vytvorenie pozície „Veľvyslanec mladých“ na Slovensku.
Študent menovaný do tejto čestnej funkcie bude pôsobiť ako zástupca názorov mladých ľudí (študentov) žijúcich na Slovensku. Bude nápomocný pri riešení problémov týkajúcich sa študentov vo svojom meste a aktívny pri organizácii rôznych kultúrno-športových aktivít mesta, ale hlavne dostane možnosť realizovať svoj vlastný projekt.

Projekt vytvára podmienky pre študentov, ktorí sú nadaní a majú potenciál, pre nadviazanie nových kontaktov. Tie im neskôr môžu dopomôcť pri uplatnení sa na trhu práce, ale tiež v kariérnom rozvoji na území Slovenska ako aj zviditeľnenie našej krajiny v zahraničí..

Hlavnou myšlienkou projektu Veľvyslanectvo mladých je najmä budovanie lokalpatriotizmu. Veľvyslanec mladých získa svoj štatút vždy na jeden rok.

 • 15/03/2020 – uzávierka prihlášok a projektov
 • 04/6/2020  – verejná obhajoba projektov v cudzom jazyku za účasti odbornej poroty

Porota určí hlasovaním troch najlepších študentov v oboch kategóriách a víťaza zo strednej školy i z vysokej školy, ktorý získa titul „Veľvyslanec mladých“.

PODMIENKY VYPRACOVANIA PROJEKTU:

 • TÉMA PRE STREDNÉ ŠKOLY: Kultúrno-spoločenský alebo ekonomický rozvoj tvojho mesta či okolia
 • TÉMA PRE VYSOKÉ ŠKOLY: Zlepšenie ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva a turizmu na Slovensku

Projekt na danú tému v slovenskom jazyku a jednom cudzom jazyku (anglický, nemecký, ruský jazyk) zasielajte online cez formulár TU.

Rozsah práce je spravidla v rozmedzí 15-25 normostrán. Projekt musí obsahovať titulný list s názvom projektu, menom študenta a názvom školy, ktorú navštevuje. Nasleduje úvod, jadro, predpokladaný finančný rozpočet, záver, prílohy /ak sú súčasťou projektu/.

Súčasťou prezentácie finalistov je aj ústna obhajoba projektov v cudzom jazyku, v ktorom je projekt napísaný /8-10 min/.

Podľa čoho bude porota hodnotiť jednotlivé projekty?

 • nápad (samotná idea)
 • projekt (spôsob vypracovania)
 • realizovateľnosť projektu (zmerať potenciál realizovateľnosti na základe finančnej náročnosti a ďalších parametrov)
 • komunikačný a prezentačný talent (prezentácia a schopnosť argumentácie v prípade postupu projektu k osobnej prezentácii)

Finálne obhajoby vybraných projektov, vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov sa skutoční v 04. júna 2020 v hoteli  Double Tree by Hilton Bratislava.

Projekt je realizovaný s podporou Nadácie VÚB