O projekte

 • projekt Veľvyslanectvo mladých je zárukou niekoľkoročnej kvality
 • súčasťou hodnotiacej komisie sú každoročne zástupcovia významných nadnárodne pôsobiacich spoločností či inštitúcií vrátane zástupcov z akademickej pôdy
 • každoročne do poroty projektu zasadnú aj veľvyslanci krajín pôsobiacich na území Slovenskej republiky
 • projektu má dve kategórie: kategória Stredné školy a kategória Vysoké školy

Hlavným cieľom projektu je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do diania mesta, obce, spoločnosti, podnecuje ich k aktivite, rozširuje ich obzory v environmentálnej a celospoločenskej problematike, v neposlednom rade vytvára kontakty s veľvyslancami a manažmentom nádnárodných spoločností, ktorí sú členmi poroty.

Víťaz na jeden rok  získa titul „Veľvyslanec mladých“.

 • 15/05/2022 – uzávierka prihlášok a projektov
 • 16/06/2022  – verejná obhajoba projektov v cudzom jazyku za účasti odbornej poroty

Porota určí hlasovaním troch najlepších študentov v oboch kategóriách a víťaza zo strednej školy i z vysokej školy. Autori najlepších projektov získajú zaujímavé ceny – stáže, jazykové kurzy a pobyty, finančné ceny.

PODMIENKY VYPRACOVANIA PROJEKTU:

Ústredná téma: Vráťme prírode, čo jej patrí

 • TÉMA PRE STREDNÉ ŠKOLY: Skvalitnenie životného prostredia a verejného priestoru v tvojom meste, okolí
 • TÉMA PRE VYSOKÉ ŠKOLY: Zlepšenie ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva a turizmu na Slovensku

Projekt na danú tému v slovenskom jazyku a jednom cudzom jazyku (anglický, nemecký, ruský jazyk) zasielajte online cez formulár TU.

Rozsah práce je spravidla v rozmedzí 15-25 normostrán. Projekt musí obsahovať titulný list s názvom projektu, menom študenta a názvom školy, ktorú navštevuje. Nasleduje úvod, jadro, predpokladaný finančný rozpočet, záver, prílohy /ak sú súčasťou projektu/.

Súčasťou prezentácie finalistov je aj ústna obhajoba projektov v cudzom jazyku, v ktorom je projekt napísaný /8-10 min/.

Podľa čoho bude porota hodnotiť jednotlivé projekty?

 • nápad (samotná idea)
 • projekt (spôsob vypracovania)
 • realizovateľnosť projektu (zmerať potenciál realizovateľnosti na základe finančnej náročnosti a ďalších parametrov)
 • komunikačný a prezentačný talent (prezentácia a schopnosť argumentácie v prípade postupu projektu k osobnej prezentácii)

Finálne obhajoby vybraných projektov v júni 2021Projekt je realizovaný s podporou Nadácie VÚB