Workshop k projektu Veľvyslanectvo mladých

Na workshope na pôde Súkromného Banskobystrického gymnázia v Banskej Bystrici sa študenti oboznámili s konceptom projektu Veľvyslanectvo mladých prostredníctvom žiakov od pani učiteľky Valérie Čiamporovej: Márii Ďuricovej, Sáre Ostroluckej s projektom Upcyklácia-dajme veciam druhú šancu a Dominika Gondu -s projektom Zelené zdieľané Podpoľanie.

Hlavným cieľom projektu Veľvyslanectvo mladých  je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do diania mesta, obce, spoločnosti, podnecuje ich k aktivite, rozširuje ich obzory v environmentálnej a celospoločenskej problematike, v neposlednom rade vytvára kontakty s veľvyslancami a manažmentom nadnárodných spoločností, ktorí sú členmi poroty. Porota určí hlasovaním troch najlepších študentov v oboch kategóriách a víťaza zo strednej školy i z vysokej školy.

Návšteva Európskeho parlamentu je jednou z hlavných cien pre víťazov. Vytvára podmienky pre študentov, ktorí sú nadaní a majú potenciál, pre nadviazanie nových kontaktov. Tie im neskôr môžu dopomôcť pri uplatnení sa na trhu práce, ale tiež v kariérnom rozvoji. Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny (študijné pobyty, finančné ceny, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách…), ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku.

Víťazi projektu sa viackrát uplatnili a vyhrali na rôznych celosvetových súťažiach a prezentovali sa na rôznych medzinárodných konferenciách. Víťazný projekt 2018/19 – Aplikácia 3D videnie tela (anatómia tela), ktorého autori sú študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa dnes používa vo viac ako 180 krajín sveta.