Video galéria

[YouTube_WD id=5 item=2]

Projekt Veľvyslanectvo mladých

Rozhovori s účastníkmi projektu a porotcami z jednotlivých ročníkov projektu Veľvyslanectvo mladých


[YouTube_WD id=4 item=3]