Veľvyslanectvo mladých aj pod Tatrami

V rámci projektu Veľvyslanectva mladých sme v kooperácii s firmou SWELL Financial Group mali možnosť prednášať o finančnej gramotnosti na v Strednej odbornej  škole  polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite.

Sme veľmi radi, že sme mohli odprezentovať dôležitosť tejto témy a jej mimoriadnu aktuálnosť práve na škole, ktorej filozofia sa opiera o rodinu Baťovcov. Myšlienky Baťovcov sú aj s odstupom času aktuálne a sú zdrojom inšpirácie pre všetky generácie a tiež pre obchodné spoločnosti.

O to viac sa tešíme z možnosti spájať teóriu a prax a prepájať tak informácie zo sveta financií priamo so študentmi, ktorí sa vzdelávajú na škole Baťovcov. Študenti sa zaujímali o množstvo tém so snahou porozumieť finančným pojmom a ich súvislostiam. Prednášku na tému základov finančnej gramotnosti videla Ing. Jana Valkučáková, ktorá sa snažila priblížiť základné piliere tejto témy s príkladmi z praxe. Veríme, že študenti si odniesli čo najviac informácií, ktoré sa im v živote po maturite určite zídu