Veľvyslanectvo mladých 2015: Andrew Garth o projekte

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku, Andrew Garth, sa vyjadril k projektom Veľvyslanectva mladých a prezradil, čo ho na Slovensku očarilo.

Veľvyslanec Británie a Severného Írska na Slovensku pán Andrew Garth prijal ponuku organizátorov projektu Veľvyslanectvo mladých 2015 a stal sa riadnym členom odbornej poroty. Hoci britský veľvyslanec nastúpil na svoju funkciu iba v októbri 2014, našiel si čas oboznámiť sa s projektom a bez váhania sa do neho zapojil. Ako povedal, bolo mu cťou podporiť tento inšpiratívny projekt pre mladých a talentovaných študentov.

Čo si myslíte o myšlienkach projektov?
Myslím si, že projekty boli excelentné. Na Slovensku som zatiaľ iba šesť mesiacov, ale vidím, že množstvo mladých ľudí má záujem robiť niečo nové. Čo sa týka týchto projektov, ukazujú nám ako chcú mladí ľudia zlepšiť ich prostredie k lepšiemu. Projekty boli o oslovovaní ľudí pripojiť sa k dobrovoľníctvu, o úpravách prostredia, o vytvorení viac príležitostí na vzdelávanie a myslím si, že všetky nápady boli výborné.

Aká je Vaša vízia projektov do budúcnosti?
Prospekty sú veľmi dobré. Na Slovensku sú veľmi inteligentní ľudia, vzdelaní, veľa z nich sa učí po anglicky, čo je veľmi prínosné, pretože budú rozumieť ekonomickým vyhliadkam do budúcnosti. Máte veľa prírodných krás, Slovensko je nádherná krajina. Vždy som očarený, keď cestujem, koľko krásnych miest tu máte. Teraz pribudlo aj viac priamych letov z Veľkej Británie na Slovensko, z Bratislavy, Popradu aj z Košíc, čo znamená, že budete mať stále viac turistov.

Ako by ste zhodnotili školstvo na Slovensku a vo Veľkej Británii?
Pravdupovediac, som už veľmi starý, ale keď som chodil do školy, nemali sme k dispozícii žiadnu technológiu ako je to v dnešnej dobe. Som veľmi ohromený, že na mnohých slovenských školách sa technológia využíva pri výučbe detí. Písanie kriedov na tabuľa počas celého dňa je veľmi náročné, a preto využívanie počítačov, tabletov, I-padov či smartfónov je oveľa lepšie a viac akraktívnejšie aj pre deti. Myslím si, že slovenské školstvo stále napreduje, čo je pre výučbu detí iba prínosom.

autor: Frederika Samuelová
foto: Martin Rinčo
video: Dominik Besler