Odborná porota

Porota stredne školy

 • J.E. Nigel Marcus Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva  Veľkej Británie a Írska na Slovensku, v zastúpení druhý tajomník Leslie Hayler
 • J.E. SUN Lijia, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovenku
 • J.E. Margit Bruck-Friedrich, MA,  veľvyslankyňa Rakúskej republiky na Slovensku
 • J.E. Calin Fabian, Veľvyslanec Rumunska na Slovensku
 • Mr. Dragan Zurovac,  tajomník, Veľvyslanectvo Srbskej republiky na Slovensku
 • Ing. Elena Kohútiková, poradkyňa predsedu vlády, členka dozornej rady VUB banky
 • Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka Poštovej banky
 • doc. doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. MPH , Lekárska fakulta UK v Bratislave   
 • prof. Ing. Anetta Čaplanová, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
 • doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor Univerzity Komenského v Bratislave, v zastúpení Mgr. Lenka Miller
 • Mgr. Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Mag. Martin Volek, MBA,  podpredseda predstavenstva Bratislava Tourist Board, zakladateľ a majiteľ  Volis Academy 
 • Peter Oros,  generálny riaditeľ spoločnosti Qualysof
 • Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M. , majiteľ a zakladateľ European Institute Prague
 • Eva Vargová,  riaditeľka Ja Slovensko

 

Porota vysoké školy

 • J.E. Nigel Marcus Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Írska na Slovensku
 • doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., prorektor UK v Bratislave
 • doc. Ing. Marek Drímal, PhD. prorektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • prof. Ing. Anetta Čaplanová, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Andrea Gontkovičová, predsedníčka predstavenstva spoločnosti Philip Morris ČR a generálna riaditeľka pre Českú, Slovenskú republiku a Maďarsko
 • Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti Bratislava-Staré mesto 
 • Ing. Elena Kohútiková, poradkyňa predsedu vlády, členka dozornej rady VUB banky
 • Zuzana Žemlová, členka predstavenstva 365.bank
 • prof. PhDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • doc. doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. MPH , Lekárska fakulta UK v Bratislave   
 • Mag. Martin Volek, MBA, podpredseda predstavenstva Bratislava Tourist Board zakladateľ a majiteľ  Volis Academy  
 • Peter Oros,  generálny riaditeľ spoločnosti Qualysof
 • Ing. Vladislav Stanko, MBA, LL.M., majiteľ a zakladateľ European Institute Prague