Odborná porota

STREDNÉ ŠKOLY

 • PREDSEDA POROTY: J.E. Andrew Garth – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku J.E. Šani Dermaku – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku
 • J.E. Helfried Carl – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rakúskej republiky na Slovensku
 • J.E. Steluta Arhire – mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Rumunskej republiky na Slovensku
 • J.E. Richard N. Lyons – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA na Slovensku
 • J.E. Richard van Rijssen – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Holandska na Slovensku
 • J.E. Jakša Muljačić – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku J.E. Alexey Leonidovič Fedotov – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku
 • Ing. Elena Kohútiková, PhD. – zástupkyňa generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky
 • Mgr. Mária Miková – šéfredaktorka týždenníka Slovenka
 • Mag. Martin Volek, MBA – riaditeľ organizácie Jazykové pobyty
 • PhDr. Elvíra Chadimová – generálna riaditeľka organizácie Top Centrum podnikateliek
 • Ing. Inge Murgašová – personálna riaditeľka spoločnosti MATADOR HOLDING, a.s.
 • Andrea Cocherová – správkyňa Nadácie Orange
 • Branislav Horník – marketingový riaditeľ spoločnosti TOP Auto Slovakia PhDr. Juraj Miškov – bývalý minister hospodárstva SR, marketingový odborník

VYSOKÉ ŠKOLY

 • PREDSEDA POROTY: J.E. Andrew Garth – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku
 • GARANT: J.E. Lin Lin – veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku
 • Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. – rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
 • Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. – rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • Prof. Ing. Rudolf Sivák Phd. – prorektor pre rozvoj Ekonomickej Univerzity v Bratislave Prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD. – Katedra ekonomickej teória Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. – prednostka Ústavu anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
 • Jaromír Pastorek – splnomocnenec vlády pre výskum a inovácie
 • PhDr. Juraj Miškov – bývalý minister hospodárstva SR, marketingový odborník